Za najväčšie nebezpečenstvá, ktorým čelí nastávajúce storočie považujem náboženstvo bez Svätého Ducha, kresťanstvo bez Krista, odpustenie bez pokánia, spasenie bez znovuzrodenia, spoločnosť bez Boha, a nebo bez pekla.

- William Booth

Myšlienka mesiaca Jún

community church

Bohoslužby : Každú nedeľu o 10.00 hod.

VITAJTE NA STRÁNKE METODISTICKEJ CIRKVI

Kto sme

ECM Michalovce je štátom registrovaná cirkev,ktorá vyznáva Ježiša Krista. Modlí sa za požehnanie svojho mesta, žehná cirkvám  a zúčastňuje sa ekumenických stretnutí v meste Mchalovce.

ECM  MICHALOVCE

Naša misia

ECM Michalovce  je zameraná na službu deťom, dospelým,socialne slabým a chorým ľuďom bez ohľadu   do  ktorej cirkvi  patrí. Naša  vízia  je, aby každý poznal živého krista  a  jeho lásku.

ECM MICHALOVCE

ECM Michalovce

Jilemnického 33,Michalovce,07101

Like on Facebook

Ak sa ti páčime daj nám LIke

RECENT PHOTOS

ČLÁNKY,POVZBUDENIA

LINKY


Posledné slovo:


22.05.2016  števo rendoš-povrchná zbožnosť

Loading...

Online Rozpis bohoslužieb na mesiac  JÚN Návšteva z USA od 24.07.2016 do 28.07.2016 Coming soon